اسید شستشوی و تنظیم PH آِب استخر

 

اهمیتبهداشتیآباستخرهایشنا

 

خطراتمیکروبی

استخر شنا محل بسیارمناسبی برای انتقال بیماری های پوستی و عفونی می باشد . اهمیت بهداشتی آب استخره ای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی آب می باشد . بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده می کنند ، بنابراین استخر های شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می باشند .

 

خطرات شیمیایی

کیفیت شیمیایی آب استخرهای شنا، مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی مو جود در آب خام و مواد آزاد شده از شناگرها مانند باقیمانده مواد پاک کننده، مواد آرایشی، ترشحات بدن شناگران (عرق، ادرار و ...) از جمله مواردی است که خطرات ناشی از مواد شیمیایی را بدنبال دارد . در بخش های بعد در رابطه با مواد تولیدی ناشی از گند زدائی بحث میشود.

 

کیفیت آب استخرهای شنا

کیفیت آب استخرهای شنا توسط بعضی از پارامترهای شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی تعیین می شود. مهمترین این پارامترها در زیر مورد بحث قرار می گیرد.

مشکلات ناشی از PH  پایین :

خورندگی ، از دست رفتن کلر، ایجاد لک، تحریک و سوزش چشم و پوست شناگران.

مشکلات ناشی از PH  بالا :

رسوب گذاری، کاهش کارآئی کلر ،کدر شدن آب استخر (حالت ابری) ، تحریک و سوزش چشم و پوست.

برای جلوگیری از گسترش بیماریهای نا خواسته از فردی به فرد دیگر و برای جلوگیری از رشد جلبک, از بین بردن باکتریها , ویروسها, انگلهای آب استخر و غیره نیاز هست که آب استخر دائم ضدعفونی گردد.

برای ضدعفونی آب استخر از مواد شیمیایی یا دستگاههای مکانیکی میتوان استفاده کرد.

با استفاده از اسید شستشوی تنظیم PH آب استخر می توان مشکلاتی از جمله PH اسیدی یا قلیایی بودن آب ، یا عدم مناسب بودن آب از نظر بهداشتی را حل کرد . فرایند هایی نظیر گند زدایی ، لرد گیری و... جز موارد مصرف این اسید می باشد . البته در هنگام استفاده باید نکاتی را نیز رعایت نمود که عبارتند از :

 1-همواره پيش از اقدام براي تنظيم phآب ،اطمينان حاصل كنيد كه مقدار كل مواد قليايي موجود در آن در محدوده مناسب و پايداري قرار دارد.

2-مقدار phآب همواره بايد پيش از افزودن مقادير بيشتر اسيد،پس از يك دور گردش كاملا مجددا اندازه گيري ش.د.

3-توجه داشته باشيد كه اگر اسيد هيدروليك و بي سولفات سديم توسط سيستم هاي تزريق خودكار به آب افزوده مي شوند،اين مواد حداقل بايد به نسبت يك به ده با آب رقيق شوند.

البته باز هم تاكيد مي كنيم براي رقيق كردن اسيدها ،هرگز آب را به اسيد اضافه نكنيد.

 

4-براي تنظيم ph آب تحت هيچ شرايطي مواد اسيدي را از طريق دهانه اسكيمر به آب اضافه نكنيد،چرا كه موجب آسيب ديدن لوله ها،اتصالات و ساير تجهيزات مرتبط با آنها مي شود

 

5-هنگام افزودن اسيد به آب استخر ،ان را در نزديكي سطح استخر به اب اضافه كنيد به طوري كه مشكلاتي مانند پاشش اسيد به كناره استخر رخ ندهد.

همچنين دست و صورت خود را نيز از محل دور نگه داريد.

 

6-هنگام افزودن اسيد به آب تا جايي كه مي توانيد آن را در سطح آب پخش كنيد.

به اين منظور بهتر است اسيد را در نزديكي خط اصلي آب برگشت به آن اضافه كنيد.توصيه مي كنيم هيچ گاه اسيد را از قسمت هاي مانند اسكيمر يا خط تخليه اصلي به آب نيفزاييد.چرا كه در اين صورت ،اسيد غليظ مستقيما به خطوط لوله وارد شده و به اجزاي مختلف مرتبط با آن از جمله پمپ آسيب وارد مي كند.

 

7-براي افزودن مواد بازي مانند كربنات سديم،ابتدا آنها در آب حل نموده و سپس به آرامي به آب اضافه كنيد.

اضافه كردن مواد بازي به آب ممكن است موجب تغيير رنگ آب به سمت آبي كدر شود.

8-در تمامي شرايط در صورت افزودن اسيد يا باز به آب ،پيش از آزمايش مجدد نمونه آب استخر،حداقل چند ساعت صبر كنيد تا  ph به وضعيت پايدار برسيد.

 اسید شویی محوطه استخر شنا  :

این عمل زمانی روی میدهد که رنگ سرامیک ها به دلایل مختلفی به زردی یا قهوه ای متمایل شده باشد . باید از قوی بودن تاسیسات و لوله های استخر مطمئن باشیم و اگر شک داریم دهانه تخلیه استخر و جکوزی و سرریز ها را میبندیم و بصورت دستی اسید یا دیسکیلر را بعد از شستشو جمع آوری میکنیم