پرکلرو اتیلن Perchloroethylene PCE
پرکلرو اتیلن (Perchloroethylene (PCE
شرکت صهبا شیمی توزیع کننده تخصصی پرکلرو اتیلن در ایران

 

تامین و فروش تخصصی پرکلرو اتیلن        Perchloroethylene – PCE

 

 

نمای ملوکولی پرکلرواتیلن صهبا شیمی

کاربردهای اصلی پرکلرو اتیلن :

1-      پاک کننده لکه و چربی  ( خشک شوئی ها ) .

 

 

پرکلرین صهبا شیمی جهت خشک شوئی ها

 

 

2- چربی گیری سطح فلزات در صنعت: قالبسازی  برش کاری – قطعه سازی – ریخته گری .

 

3- احیا کننده کاتالیست ها و فرآیند ایزومریزاسیون ( در صنعت : مکمل های غذائی – تصفیه آب – داروسازی و غیره )

 

 

 

پرکلرو اتیلن صهبا شیمی خشک شویی

 

 

 

 

  دفتر فروش :

021 - 777 28 176

021 - 777 28 164

021 - 777 28 155

 

دفتر مرکزی :

021 - 26 31 14 88