گرداب قلیایی

گرداب قلیایی حلالی است با PH= +7 جهت باز کردن فاضلاب ها و راه آب هایی که بر اثر رسوب چربی بسته شده اند . این محصول توسط شرکت صهبا شیمی در دبه های 20 لیتری تولید و توزیع می شود .