دوده بر

مایع دوده بر مايعي قليائي ،  جهت شستشو و سفيد شوئي  پارچه ها و مناسب شستشوی پرده ها و پارچه های توری می باشد . این مایع به دلیل خواص شفاف کنندگی در خشکشویی ها برای شستشو مورد استفاده  قرار می گیرد . برای استفاده نیز ابتدا پرده یا پارچه مورد نظر را یک یا دو نوبت شسشتشو داده و آبکشی کرده ، سپس در یک نوبت دیگر دوده بر را اضافه می شود تا شفافیت و تمیزی خود را بدست آورد . این محصول در دبه های 20 لیتری توسط شرکت تولید و توزیع می شود .