دتر جنت دوکاره

دتر جنت دوکاره مایعی دو منظوره است که هم به عنوان مایع دستشویی استفاده می شود و نرمی و لطافت پوست را حفظ می کند و هم به عنوان مایع ظرفشویی استفاده می شود و خصیت چربی زدایی و تمیز کنندگی را دارا می باشد .